Logo ZKWP SZKOLENIA 2017

info biezace


Zwiąek Kynologiczny w Polsce Warszawa, 30.10.2017 r.
Zarząd Główny
Główna Komisja Szkolenia Psów

Podkomisja d/s OBEDIENCE
KOMUNIKAT Nr 5/2017.


DOTYCZY: Trybu składania zgłoszeń na organizacje Zawodów Kwalifikacyjnych
do Mistrzostw Świata Obedience 2018.
Przypominamy OKSP i osobom zainteresowanym organizacją w/w zawodów
w Oddziałach ZKwP, że sezon rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych ustala się na okres
od 01.12.2017 do 31.03.2018r.
Informujemy organizatorów, że zgłaszanie zawodów w randze zawodów kwalifikacyjnych
do MŚ 2018 – ZOSTAJE PRZEDUŻONE DO 15.11.2017r. - liczy się data wpłynięcia do
biura ZG pełnej dokumentacji w wersji papierowej .
Zawody zgłaszane po tym terminie nie będą zaliczane do zawodów kwalifikacyjnych do MŚ
Obedience ;

Katarzyna Drobik-Michalska
v-ce przewodniczaca GKSP
Przewodniczaca Podkomisji
Obedience

Początek strony