Logo ZKWP SZKOLENIA 2017

info biezace


Związek Kynologiczny w Polsce                                                        Warszawa, 18-08-2017 r.

Zarząd Główny

Główna Komisja Szkolenia Psów

KOMUNIKAT NR 2/2017

GKSP informuje ze w dniach 09-10 września 2017 w miejscowości Łuczyce koło Krakowa odbędzie się seminarium dla pozorantów zakończone egzaminem.

A.      Warunki zgłoszeń kandytatów:

1)     wniosek Oddziału zawierający informacje:

·      imię, nazwisko kandydata;

·      data wstąpienia do ZKwP;

·      ilość lat działalności w OKSP z opisem tej działalności przez OKSP

·      dane kontaktowe kandydata (email + nr tel)(na podany adres email zostanie wysłana informacja z harmonogramem zajęć)

2)     kserokopia legitymacji członkowskiej dokumentująca min 3 letnie członkostwo w ZKwP

3)     stopień wyszkolonego przez kandydata psa (kopie kart ocen)

4)     potwierdzenie opłaty za uczestnictwo w seminarium

Zgłoszenie musi być wystawione przez Zarząd i podpisane przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału i  zawierać potwierdzenie wymaganych warunków.

B.  Podania kandydatów powinny być składane w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2017

na adres email :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

C.       W przypadku nadesłania niekompletnych lub nieopłaconych zgłoszeń kandydaci nie zostaną ujęci na liście uczestników.

D.  Warunkiem odbycia się seminarium jest minimalna ilość zgłoszeń -min 5 osób.

E.      Opłaty za uczestnictwo w seminarium:

·    400,00 dla osób spełniających wymogi regulaminowe, przystępujących do egzaminu Wpłaty należy dokonywać na konto

ZKwP O/Rzeszów

35-042 Rzeszów

ul. Żwirki i Wigury 8

PKO BP S.A. I/O.Rzeszów 11 1020 4391 0000 6302 0079 8694

z dopiskiem: „Seminarium dla pozorantów”

F.       Kandydat na instruktora lub pozoranta kynologicznego składa teoretyczny egzamin ustny,

który będzie obejmował wiadomości z zakresu:

-  anatomii psa

-  fizjologii psa

-  szczepień ochronnych


-  żywienia psów

-  udzielanie pierwszej pomocy psom

-  psychologii psa

-  praktycznych podstaw wychowania i szkolenia psów

-  historii pochodzenia psów

-  ogólnej znajomości ras psów podlegających próbom pracy według FCI

-  znajomości Statutu i regulaminów obowiązujących w Związku Kynologicznym w Polsce

-  regulaminów szkolenia i regulaminów egzaminów i testów

-  metod nauczania psa w zakresie w zakresie zdobywanych uprawnień

-  historii Związku

G.  Szczegółowe informacje znaleźć można w „Regulaminie przyznawania uprawnień

INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PSÓW w Związku Kynologicznym w Polsce (dotyczy także pozorantów)”, który opublikowany jest na stronie internetowej GKSP: www.zkwp-szkolenia.pl

Tadeusz Roszkiewicz

Przewodniczący GKSP

 

 

Page 2 of 2

 

Początek strony