Logo ZKWP SZKOLENIA 2017

Kwalifikacje do Mistrzostw Świata Mondioringu FCI Pecica Rumunia 2021

 

Zawodnikiem reprezentacji jest para: przewodnik i pies, posiadająca zaliczoną kategorię Mondioring 3. Przewodnik musi być członkiem ZKwP i posiadać opłaconą, bieżącą składkę roczną wobec ZKwP. Pies musi być zarejestrowany w ZKwP, posiadać polską książeczkę startową w której znajduje się potwierdzenie zaliczenia kategorii 3 oraz imię i nazwisko przewodnika psa. Drużyna składa się z czterech par oraz pary rezerwowej.

Do reprezentacji kwalifikują się cztery najlepsze pary na podstawie wyników osiągniętych podczas startów w przeciągu ostatniego roku poprzedzającego Mistrzostwa Świata. Wymogiem jest uzyskanie minimum 300 pkt.

 

Kwalifikacje do Grand Prix Mondioringu (kat.1, kat.2) FCI Pecica Rumunia 2021

 

Zawodnikiem reprezentacji jest para: przewodnik i pies posiadający zaliczoną kategorię Mondioring 1 lub2. Przewodnik musi być członkiem ZKwP i posiadać opłaconą, bieżącą składkę roczną wobec ZKwP. Pies musi być zarejestrowany w ZKwP, posiadać polską książeczkę startową w której znajduje się potwierdzenie zaliczenia kategorii w której zamierza startować oraz imię i nazwisko przewodnika psa.

W kategorii 1 może startować jedna para pies- przewodnik.

W kategorii 2 może startować jedna para pies- przewodnik.

Do reprezentacji kwalifikują się najlepsza para na podstawie wyników osiągniętych podczas startów w przeciągu ostatniego roku poprzedzającego Grand Prix.

Wymogiem jest uzyskanie minimum 160 pkt., w kat. 1 i 240 pkt.  kat. 2.

Chęć reprezentowania kraju na Mistrzostwach Świata należy zgłosić najpóźniej do 30 sierpnia 2021 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Strona informacyjna Mistrzostw Świata Mondioringu:

www.fcimondioring2021.dog

 

 

Kwalifikacje do Mistrzostw Świata Mondioringu FCI Pecica Rumunia 2021

 

Zawodnikiem reprezentacji jest para: przewodnik i pies, posiadająca zaliczoną kategorię Mondioring 3. Przewodnik musi być członkiem ZKwP i posiadać opłaconą, bieżącą składkę roczną wobec ZKwP. Pies musi być zarejestrowany w ZKwP, posiadać polską książeczkę startową w której znajduje się potwierdzenie zaliczenia kategorii 3 oraz imię i nazwisko przewodnika psa. Drużyna składa się z czterech par oraz pary rezerwowej.

Do reprezentacji kwalifikują się cztery najlepsze pary na podstawie wyników osiągniętych podczas startów w przeciągu ostatniego roku poprzedzającego Mistrzostwa Świata. Wymogiem jest uzyskanie minimum 300 pkt.

 

Kwalifikacje do Grand Prix Mondioringu (kat.1, kat.2) FCI Pecica Rumunia 2021

 

Zawodnikiem reprezentacji jest para: przewodnik i pies posiadający zaliczoną kategorię Mondioring 1 lub2. Przewodnik musi być członkiem ZKwP i posiadać opłaconą, bieżącą składkę roczną wobec ZKwP. Pies musi być zarejestrowany w ZKwP, posiadać polską książeczkę startową w której znajduje się potwierdzenie zaliczenia kategorii w której zamierza startować oraz imię i nazwisko przewodnika psa.

W kategorii 1 może startować jedna para pies- przewodnik.

W kategorii 2 może startować jedna para pies- przewodnik.

Do reprezentacji kwalifikują się najlepsza para na podstawie wyników osiągniętych podczas startów w przeciągu ostatniego roku poprzedzającego Grand Prix.

Wymogiem jest uzyskanie minimum 160 pkt., w kat. 1 i 240 pkt.  kat. 2.

Chęć reprezentowania kraju na Mistrzostwach Świata należy zgłosić najpóźniej do 30 sierpnia 2021 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Strona informacyjna Mistrzostw Świata Mondioringu:

www.fcimondioring2021.dog

 

 

L.dz. 1528/2021                                                                           Warszawa, 12.08.2021

 

 

                                                                                                                     

 

KOMUNIKAT  2/2021

 

Dotyczy:  powołania do Drużyny Polski na MŚ PBI 2021 zawodniczki z listy rezerwowej

W związku z pojawiającymi się niejasnościami w sprawie powołania rezerwowego zawodnika na Mistrzostwa Świata Obedience 2021, Prezydium Głównej Komisji Szkolenia Psów oświadcza, że nie podejmowało decyzji w sprawie powołania do reprezentacji Pani Jagody Piec.

Decyzja w powyższej sprawie została podjęta przez Przewodniczącą Podkomisji Obedience p. Katarzynę Drobik- Michalską.

Za zaistniałą sytuację GKSP przeprasza zawodników i sympatyków sportu. Zrobimy wszystko aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

 

Tadeusz Roszkiewicz

Przewodniczący Głownej Komisji Szkolenia Psów

ZKwP 

 

 

 

Z  uwagi na zaplanowany na 09-10.10.2021r.  Zjazd Delegatów ZKwP,  Główna Komisja Szkolenia Psów dokonała zmiany terminu

seminarium dla kandydatów na instruktorów szkolenia oraz pozorantów w Manowie.

Aktualny termin seminarium  02-03.10.2021r.  Termin składania zgłoszeń pozostaje bez zmian 24.09.2021r.

 

Przewodniczący GKSP

Tadeusz Roszkiewicz

 

Związek Kynologiczny w Polsce                                                          Warszawa, dn. 14.09.2021r

Zarząd Główny

Główna Komisja Szkolenia Psów

 

 

 

 

Komunikat nr 4/2021

 

DOTYCZY: nadania statusu Mistrzostw Polski Obedience zawodom organizowanym dla klasy 3 w dniach  13-14 listopada 2021 w Gdyni oraz zawodom dla klas 1 i 2 organizowanym

dniu 21 listopada 2021 w Gdańsku.

 

Główna Komisja Szkolenia psów informuje, że Mistrzostwa Polski Obedience w bieżącym roku będą rozgrywane dla klasy 3 w odrębnym terminie i miejscu niż dla klasy 1 i 2.

 

Zawody organizowane dla klasy 3 w dniach 13-14 listopada 2021 w Gdyni – zostały zgłoszone w regulaminowym terminie 27.10.2020 r jako kwalifikacje , a GKSP przychyla się do wniosku organizatorów o nadanie tym zawodom rangi Mistrzostw Polski 2021 klasy 3.

Zgodnie z regulaminem MP będą jednocześnie pierwszymi zawodami kwalifikacyjnymi do Mistrzostw Świata Obedience FCI 2022r.

 

Zawody,które mają się odbyć się w dniu 21 listopada 2021 w Gdańsku, na wniosek organizatorów, GKSP nadaje status Mistrzostw Polski Obedience dla klas 1,2 .

Jest to zgoda nadzwyczajna , z uwzględnieniem sytuacji wyjatkowej ,związanej z przebiegiem pandemii SARS CoV2 od marca 2020 roku.

 

GKSP przychyla się do w/w wniosków mając przede wszystkim na uwadze ,że w miesiącach jesiennych b.r. mogą zostać nałożone kolejne obostrzenia pandemiczne i organizowanie dużej imprezy kynologicznej dla wszystkich klas Obedience w jednym terminie i miejscu, może napotkać na przeszkody sanitarne uniemożliwiające jej odbycie.

 

 

Tadeusz Roszkiewicz Przewodniczący Głownej Komisji Szkolenia Psów

ZKwP

UCHWAŁA  nr 10/08/2018

DOTYCZY : POZORANTÓW

Prezydium GKSP uchwala, iż na egzaminach i na zawodach  mogą pozorować jedynie uprawnieni pozoranci zaproszeni przez organizatora zawodów.


UCHWAŁA nr 11/08/2018;

DOTYCZY : Egzaminów

Prezydium GKSP  uchwala możliwość organizacji egzaminów na wszelkich terenach spełniających warunki konieczne do zorganizowania egzaminu w danej dyscyplinie sportu.


UCHWAŁA nr 12/08/2018;

DOTYCZY : Dofinansowania zawodów we wszystkich dyscyplinach

Prezydium GKSP  przy dofinansowaniu zawodów nie będzie brała pod uwagę zakupu sprzętów oraz zastrzega sobie prawo do nie brania uwagę wydatków, które GKSP uważa za zbędne.UCHWAŁA nr 31/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Warunki uzyskania certyfikatu użytkowości ZKwP przez psy zaprzęgowe ras Alaskan Malamute, pies grenlandzki, Samojed i Siberian Husky;

TREŚĆ: GKSP uchwala przesłanie do ZG zmian warunków uzyskania certyfikatu użytkowości ZKwP przez psy zaprzęgowe ras Alaskan Malamute, pies grenlandzki, Samojed i Siberian Husky


                      

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 32/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Dofiansowania wyjazdu na Super Selekcję Pozorantów na Mistrzostwa Świata Mondioringu

TREŚĆ: GKSP uchwala dofinansowanie wyjazdu na Super Selekcję Pozorantów na Mistrzostwa Świata Mondioringu Panu Dawidowi Dutkowi w kwocie do 2000 zł

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.


UCHWAŁA nr 33/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Dofiansowania wyjazdu na Mistrzostw Śwata IPO FH

TREŚĆ: GKSP uchwala dofinansowanie wyjazdu wyjazdu na Mistrzostw Śwata IPO FH w kwocie po 1000 zł dla Beaty Ryl i Sławimira Jaszcza

                      

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.


UCHWAŁA nr 34/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Podkomisji psów pasterskich

TREŚĆ: GKSP uchwala dołączenie do Podkomisji psów pasterskich Macieja Wiosny

                      

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.


UCHWAŁA nr 35/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Podkomisji Chartów

TREŚĆ: GKSP uchwala sfinansowanie wykonania formularza zgłoszeniowego w kwocie 600 zł

                      

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 36/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Certyfikat Użytkowości wydanego psu ABSOLUT z Dzikowego Lasu

TREŚĆ: GKSP anuluje certyfikat wydany psu ABSOLUT z Dzikowego Lasu

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 37/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Kolejnego zebrania prezydium GKSP

TREŚĆ: GKSP uchwala wyjazdowe zebranie prezydium GKSP w dniu 28.04.2018 w Manowie koło Koszalina.

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 38/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Dofinansowania wyjazdu na Mistrzostwa Świata Mondioringu

TREŚĆ: GKSP uchwala dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostw Śwata w Mondioringu w kwocie po 2500 zł dla Marty Pogorzelskiej

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 39/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Zakupu druków (CACIL, res. CACIL, CCWC, res. CCWC) z korektą

TREŚĆ: GKSP uchwala zakup druków (CACIL, res. CACIL, CCWC, res. CCWC) z korektą i zatwierdza do wypłaty fakturę nr 077/04/18 na kwotę 541,20 zł

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 40/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Zakupu druków (CACIL, res. CACIL, CCWC, res. CCWC) z korektą

TREŚĆ: GKSP uchwala zakup druków (CACIL, res. CACIL, CCWC, res. CCWC) z korektą i zatwierdza do wypłaty fakturę nr 077/04/18 na kwotę 541,20 zł

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 41/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Międzynarodowego Coursingu Grand Prix Warszawy

TREŚĆ: GKSP uchwala zakup nagród dla zwycięzcy Międzynarodowego Coursingu Grand Prix Warszawy zorganizowanego z okazji 35 lecia coursingów w Polsce w kwocie do 200 zł

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 42/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Międzynarodowego Coursingu Grand Prix Warszawy

TREŚĆ: GKSP uchwala zakup nagród dla zwycięzcy Międzynarodowego Coursingu Grand Prix Warszawy zorganizowanego z okazji 35 lecia coursingów w Polsce w kwocie do 200 zł

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 43/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Mistrzostw Świata Obiedience

TREŚĆ: GKSP uchwala wydelegowanie Reprezentacji Polski Obiedience na Mistrzostwa Świata w ilości 9 zawodników po przesłaniu przez nich deklaracji uczestnictwa, oraz kapitana drużyny Joannę Janiec. GKSP uchwala ryczałt w kwocie 2350 zł dla kapitana drużyny.

GKSP uchwala dla każdego zawodnika opłacenie opłaty startowej w kwocie 125 Euro oraz dla zawodników chętnych na nocleg na polu namiotowym 75 Euro i ryczałtu na dojazd w kwocie 600 zł, a dla pozostałych ryczałt na dojazd i nocleg w kwocie 900 zł.

Wykaz zawodników delegowanych:

Przewodnik

Pies

Rasa

Suma punktów uzyskanych za 3 maksymalne oceny doskonałe

UWAGI

Wilamowska Małgorzata

Tending NIMBUS

Border Collie

866,5 pkt

Zwycięzca Pucharu Polski 2017

Wejchan Jagoda

F'Falcon Never Never Land

Border Collie

824 pkt

Mistrz Polski 2018r.

Boruczkowska Alicja

Alderaan Brave Heart

Border Collie

900

-

Hewelt Joanna

Tending TOUGH

Border Collie

894pkt

-

Krella Monika

EASTER BLUE SKY Narnia Baltica

Golden Retriver

886,5 pkt

-

Szugzda Sylwia

Hajda Killing Machine

Malinois

886,5 pkt

-

Leszczyńska Agnieszka

Frambos Gandi

Malinois

883 pkt

883

         

Kowalska Elżbieta

Sweet Nest (FCI) CARELESS WHISPER

Border Collie

856 pkt

-

Kowalska Elżbieta

Roy Shaki'Se

Border Collie

816 pkt

-

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 44/04/2018;

z dnia 10.04.2018

DOTYCZY : Zawodów obiedience

TREŚĆ: GKSP dopuszcza do używania w klasie 2 obedience koziołka drewnianego. Do przejścia do wyższej klasy kwalifikuje jedna doskonała ocena w klasie niższej.

UCHWAŁĘ podjęto jednogłośnie.

            ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE                                                                Warszawa,dn.30.04.2018r.      

               Główna Komisja Szkolenia Psów  Podkomisja Obedience                       

Komunikat 8/2018

  • GKSP zatwierdziła listę zawodników wydelegowanych w składzie Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata OBEDIENCE FCI- w dniach 21-24.06.2018 r.

w Ermelo w Holandii.           W skład reprezentacji wchodzą :

TEAM LEADER: Joanna Janiec

zawodnicy w kolejności alfabetycznej:

Boruczkowska Alicja z psem Alderaan Brave Heart,rasyBorder Collie;

Hewelt Joanna ,z psem Tending TOUGH,rasy Border Colie;

Kowalska Elżbieta ,z psem Sweet Nest(FCI) CARELESS WHISPER,rasy Border Collie

Kowalska Elżbieta ,z psem Roy Shaki'Se,rasy Border Collie;

Krella Monika ,z psem EASTER BLUE SKY Narnia Baltica,rasy Golden Retriver

Leszczyńska Agnieszka,z psem Fambos Gandi, rasy OB Malinois;

Szugzda Sylwia ,z psem HAJDA Killing Machine,rasy OB Malinois;

Wilamowska Małgorzata,z psem Tending NIMBUS,rasy Border Collie;

Wejchan Jagoda,z psem F'Falcon Never Never land, rasyBorder Collie.

  • GKSP zatwierdziło uchwałą pokrycie kosztów opłaty startowej dla delegowanych zawodników w kwocie 125 Euro/parę zawodnik+pies.

Ponadto zatwierdzono dofinansowanie do kosztów dojazdu i noclegów zawodników w formie ryczałtu na dojazd i nocleg w kwocie 900 zł/osobę.

GKSP uchwala dofinansowanie do kosztów dojazdu i noclegu dla kapitana drużyny-jako ryczałt w kwocie 2350 zł (kilometrówka i noclegi)

Dofinansowanie i oplata startowa przysługuje zawodnikom, którzy są obecni tak na rozpoczęciu jaki zakończeniu MŚ .

Ryczałt zostanie wypłacony po Mistrzostwach, na podstawie listy potwierdzającej obecność zawodnika -sporządzonej przez Team Leadera p.Joannę Janiec i przesłanej w terminie 7 dni ,drogą emailową do biura ZG i DW: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

  Sędzia kynologiczny Katarzyna Drobik-Michalska

     Przewodnicząca Podkomisji Obedience ZKwP

Związek Kynologiczny w Polsce                                             Warszawa,10.04.2018 r.

             Zarząd Główny

Główna Komisja Szkolenia Psów

         Podkomisja Obedience

                                               KOMUNIKAT Nr 7/2018.

            Podkomisja Obedience informuje ,że zakończyły się kwalifikacje do Mistrzostw Świata Obedience FCI 2018r.

Kwalifikacje obejmowały dziewięć wcześniej wytypowanych imprez sportowych- zorganizowanych w okresie 24.09.2017 do 25.03.2018.

Pkt 1.

Zawodnicy startujący w zawodach kwalifikacyjnych uzyskali następujące wyniki:

Przewodnik

Pies

Rasa

Ilość uzyskanych ocen doskonałych

Suma punktów uzyskanych

Adamska Aleksandra

Basta Wena Istnienia

Border Collie

brak

659,5 pkt

Boruczkowska Alicja

Alderaan Brave Heart

Border Collie

5

1934 pkt

Boruczkowska Alicja

I'HIGH FIVE Never Never Land

Border Collie

1

898,75 pkt

Buryn Kamila

M’Devi Akilaine

Border Collie

brak

146,5 pkt

Charytonik Urszula

Lintanorie LIQUID FIRE

Owczrek Australijski

brak

103,75 pkt

Hewelt Joanna

Tending TOUGH

Border Collie

7

2511 pkt

Hewelt Joanna

IMPISH DOBBY vom Bilstein

Airedale Terrier

1

1935,25pkt

Kłobukowska Małgorzata

Joy's Liv Alchera

Border Collie

2

879 pkt

Krella Monika

EASTER BLUE SKY Narnia Baltica

Golden Retriver

4

1650,5 pkt

         

Kowalska Elżbieta

Roy Shaki'Se

Border Collie

3

2171,5

Kowalska Elżbieta

Sweet Nest (FCI) CARELESS WHISPER

Border Collie

5

2330,5

Koziorowska Marzenna

Balan Killing Machine

Malinois

brak

707,5 pkt

Leszczyńska Agnieszka

Frambos Gandi

Malinois

3

883

Łęczycka Magdalena

Andy Tarrawangas

Australian Kelpie

brak

221,25 pkt

Pawlik Joanna

Desperado Boy Nebesky Sen

Border Collie

4

1133,5 pkt

Piec Jagoda

Vrau Wartownik Wiatru

Mudi

1

264 pkt

Santorski Michał

Falko Akiline

Border Collie

brak

465,5 pkt

Stodułko Magdalena

PROGRESS RED Team Tempo

Border Collie

1

977,25 pkt

Schiller Małgorzata

Bounty Energizer

Border Collie

2

1847,5 pkt

Szugzda Sylwia

Hajda Killing Machine

Malinois

7

2216,75 pkt

Wejchan Jagoda

F'Falcon Never Never Land

Border Collie

4

1082 pkt

Wilamowska Małgorzata

Tending NIMBUS

Border Collie

4

1371,25 pk

         

Pkt 2

Zawodnicy ,którzy zakwalifikowali się do reprezentacji PL do Mistrzostw Świata Obedience 2018 w Holandii-uzyskując min.3 oceny doskonałe od 3 różnych sędziów.

Przewodnik

Pies

Rasa

Suma punktów uzyskanych za 3 maksymalne oceny doskonałe

UWAGI

Wilamowska Małgorzata

Tending NIMBUS

Border Collie

866,5 pkt

Zwycięzca Pucharu Polski 2017

Wejchan Jagoda

F'Falcon Never Never Land

Border Collie

824 pkt

Mistrz Polski 2018r.

Boruczkowska Alicja

Alderaan Brave Heart

Border Collie

900 pkt

-

Hewelt Joanna

Tending TOUGH

Border Collie

894 pkt

-

Krella Monika

EASTER BLUE SKY Narnia Baltica

Golden Retriver

886,5 pkt

-

Szugzda Sylwia

Hajda Killing Machine

Malinois

886,5 pkt

-

Leszczyńska Agnieszka

Frambos Gandi

Malinois

883 pkt

-

Pawlik Joanna

Desperado Boy Nebesky Sen

Border Collie

868 pkt

-

Kowalska Elżbieta

Sweet Nest (FCI) CARELESS WHISPER

Border Collie

856 pkt

-

Kowalska Elżbieta

Roy Shaki'Se

Border Collie

816 pkt

-

Skład drużyny reprezentacji Polski w liczbie 6 zawodników + 3 zawodników rezerwowych,oraz Team Leader- zostanie ogłoszony po uzyskaniu deklaracji wyjazdu od zakwalifikowanych zawodników i zatwierdzeniu ostatecznego składu przez GKSP.

Pkt.3

         Zawodnicy, którzy spełniają kryteria do kwalifikacji do Drużyny Polski Obedience na Mistrzostwa Świata 2018 r w Holandii w dniach 21-24.06.2018r w Ermelo, są zobowiązani potwierdzić chęć uczestnictwa w MŚ do dnia 15.04.2018r- na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; DW obedience@ szkolenia-zkwp.pl

Organizator zapewnia miejsce na campingu w cenie 25 E /nocleg.

Informację o zapotrzebowaniu na nocleg(max3doby) zawodnicy dołączają do potwierdzenia chęci uczestnictwa.

Ostateczny termin zgłoszenia drużyny upływa w dniu 01.05.2018r i nastąpi oficjalnie   przez biuro GKSP.

Pkt 4.

         GKSP zaakceptowała następujące wnioski z Podkomisji Obedience:

  • Podczas wszystkich imprez sportowych Obedience rozgrywanych od dnia ogłoszenia komunikatu   - wg regulaminu FCI klasy 2 – dopuszcza się używanie aportów drewnianych ,obok metalowych w ćwiczeniu nr 9- aportowanie przez przeszkodę ;
  • Awans do klasy wyższej Obedience -zgodnie z regulaminem FCI – następuje po uzyskaniu jednej oceny doskonałej.

Dotyczy to również awansu z klasy 0 (regulamin krajowy) do 1(reg.FCI).

Powyższa regulacja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                  Przewodnicząca Podkomisji Obedience

                                                                            Katarzyna Drobik-Michalska

info biezace


KOMUNIKAT Nr 6/2018r
Dotyczy: Seminarium dla kandydatów na instruktorów szkolenia psów zakończone egzaminem

GKSP informuje ze w dniach 28-29 kwietnia 2018 w miejscowości Manowo koło Koszalina odbędzie się seminarium dla kandydatów na instruktorów szkolenia psów zakończone egzaminem.
A. Warunki zgłoszeń kandytatów:
1) wniosek Oddziału wystawiony na podstawie opinii OKSP, zawierający informacje:

więcej ....

Początek strony