Logo ZKWP SZKOLENIA 2017

info biezace


Dotyczy: Zgłaszania imprez kynologicznych
KOMUNIKAT Nr 4/2017r.
Główna Komisja Szkolenia Psów informuje , że wszystkie : egzaminy , zawody czy inne imprezy kynologiczne mogą być zgłaszane łącznie na jednym druku zgłoszeniowym.
Główna Komisja Szkolenia Psów

info biezace


Związek Kynologiczny w Polsce                                                        Warszawa, 27,07,2017 r.

Zarząd Główny

Główna Komisja Szkolenia Psów

 

 

 

 

KOMUNIKAT NR 1/2017

GKSP informuje ze w dniach 09-10 września 2017 w miejscowości Łuczyce koło Krakowa odbędzie się seminarium dla  pozorantów zakończone egzaminem.

Szczegółowe informacje oraz warunki zgłoszeń zostaną opublikowane wkrótce.

Tadeusz Roszkiewicz

info biezace


Związek Kynologiczny w Polsce                                                        Warszawa, 18-08-2017 r.

Zarząd Główny

Główna Komisja Szkolenia Psów

KOMUNIKAT NR 2/2017

GKSP informuje ze w dniach 09-10 września 2017 w miejscowości Łuczyce koło Krakowa odbędzie się seminarium dla pozorantów zakończone egzaminem.

A.      Warunki zgłoszeń kandytatów:

1)     wniosek Oddziału zawierający informacje:

·      imię, nazwisko kandydata;

·      data wstąpienia do ZKwP;

·      ilość lat działalności w OKSP z opisem tej działalności przez OKSP

·      dane kontaktowe kandydata (email + nr tel)(na podany adres email zostanie wysłana informacja z harmonogramem zajęć)

2)     kserokopia legitymacji członkowskiej dokumentująca min 3 letnie członkostwo w ZKwP

3)     stopień wyszkolonego przez kandydata psa (kopie kart ocen)

4)     potwierdzenie opłaty za uczestnictwo w seminarium

Zgłoszenie musi być wystawione przez Zarząd i podpisane przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału i  zawierać potwierdzenie wymaganych warunków.

B.  Podania kandydatów powinny być składane w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2017

na adres email :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

C.       W przypadku nadesłania niekompletnych lub nieopłaconych zgłoszeń kandydaci nie zostaną ujęci na liście uczestników.

D.  Warunkiem odbycia się seminarium jest minimalna ilość zgłoszeń -min 5 osób.

E.      Opłaty za uczestnictwo w seminarium:

·    400,00 dla osób spełniających wymogi regulaminowe, przystępujących do egzaminu Wpłaty należy dokonywać na konto

ZKwP O/Rzeszów

35-042 Rzeszów

ul. Żwirki i Wigury 8

PKO BP S.A. I/O.Rzeszów 11 1020 4391 0000 6302 0079 8694

z dopiskiem: „Seminarium dla pozorantów”

F.       Kandydat na instruktora lub pozoranta kynologicznego składa teoretyczny egzamin ustny,

który będzie obejmował wiadomości z zakresu:

-  anatomii psa

-  fizjologii psa

-  szczepień ochronnych


-  żywienia psów

-  udzielanie pierwszej pomocy psom

-  psychologii psa

-  praktycznych podstaw wychowania i szkolenia psów

-  historii pochodzenia psów

-  ogólnej znajomości ras psów podlegających próbom pracy według FCI

-  znajomości Statutu i regulaminów obowiązujących w Związku Kynologicznym w Polsce

-  regulaminów szkolenia i regulaminów egzaminów i testów

-  metod nauczania psa w zakresie w zakresie zdobywanych uprawnień

-  historii Związku

G.  Szczegółowe informacje znaleźć można w „Regulaminie przyznawania uprawnień

INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PSÓW w Związku Kynologicznym w Polsce (dotyczy także pozorantów)”, który opublikowany jest na stronie internetowej GKSP: www.zkwp-szkolenia.pl

Tadeusz Roszkiewicz

Przewodniczący GKSP

 

 

Page 2 of 2

 

info biezace


 

 

Związek Kynologiczny w Polsce                                                          Warszawa, 29-08-2017 r.

Zarząd Główny

Główna Komisja Szkolenia Psów

 

 

KOMUNIKAT Nr 3/2017.

Pkt.1)

Informujemy,ze zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym

Komisji Szkoleniowych ZkwP - & 2;  ZG  zatwierdził  GKSP – na kadencję 2017/2021 w  następującym składzie :

PRZEWODNICZĄCY : Tadeusz Roszkiewicz – O/Poznań

za-ca Przewodniczącego:Beata Kujawska – O/Legnica

za-ca Przewodniczącego:Katarzyna Drobik-Michalska – O/Sopot

za-ca Przewodniczącego:Grzegorz Galus – O/Kalisz

SEKRETARZ:                                              

Andrzej Biliński -O/Bytom

CZŁONEK: 

Jacek Pazdan- O/Rzeszów

Leszek Kalisz – O/Legnica

Pkt.2)

W celu realizacji stawianych zadań GKSP zawnioskowała do ZG o powołanie następujących Podkomisji Dyscyplin - na podstawie &4,pkt.1 Regulaminu Organizacyjnego :

 1. Podkomisja d/s  pracy psów użytkowych (BH,FH,IPO,mondioring);
 2. Podkomisja d/s  OBEDIENCE ;
 3. Podkomisja ds.  pracy Psów Pasterskich;
 4. Podkomisja  ds. wyścigów chartów;
 5. Podkomisja  ds. wyścigów psów zaprzęgowych;
 6. Podkomisja ds.Agility;
 7. Podkomisja ds. Psów Ratowniczych:
 8. Podkomisja ds.Psów Myśliwskich:
 9. Podkomisja ds pracy wg regulaminów krajowych z posłuszeństwa (PT/PTT).

Pkt 3)

Po zatwierdzeniu przez ZG Podkomisji poszczególnych Dyscyplin -

GKSP powoła w skład Podkomisji Dyscyplin następujących członków ZkwP (na podstawie &5, w/w Regulaminu ) :

 

 1. Podkomisja d/s  pracy psów użytkowych (BH,FH,IPO,mondioring):

PRZEWODNICZĄCA:Beata Ryl – sędzia pracy O/Warszawa;

za-ca: Patryk Krajewski - O/Warszawa

sekretarz;Maja Dobrzańska O/Łódź;

 

 1. Podkomisja d/s  OBEDIENCE :

PRZEWODNICZĄCA:Katarzyna Drobik-Michalska-sędzia pracy -O/Sopot;

za-ca: Anna Garbacka -Warecka O/Gdynia;

sekretarz:Alicja Buzikiewicz O/Gdynia.

 

3. Podkomisja ds.  pracy Psów Pasterskich :

PRZEWODNICZĄCY : Tomasz Pecold – O/Katowice;

za-ca: Paweł Czubek – O/Poznań;

sekretarz: Bożena Czempas- Chowaniec- sędzia pracy ; O/Katowice.

 

4.Podkomisja    ds. wyścigów chartów:

PRZEWODNICZĄCY: - Andrzej Biliński-O/Bytom;

za-ca: Artur Wróbel- O/Gdynia

sekretarz – rejestrator licencji wyścigowych : Małgorzata Downarowicz- O/Warszawa;

 

5.Podkomisja   ds. wyścigów psów zaprzęgowych :

PRZEWODNICZĄCY:   Jacek Nowak-O/Chojnice;

za- ca przewodniczącego: Paulina Adamska O/Białystok;

 

6.Podkomisja Agility;

Przewodniczący : Leszek Kalisz-sędzia pracy-O/Legnica;

za-ca przewodniczącego: Magdalena Domańska – O/Bydgoszcz;

sekretarz: Karolina Zawistowska – O/Warszawa;

 

7.Podkomisja ds. Psów Ratowniczych:

Przewodnicząca: .p.Marta Gutowska-sedzia pracy- O/Rzeszów;

za-ca przewodniczacego : p.Michał Szalc –sedzia pracy- O/Sopot;

sekretarz; p.Barbara Maciejewska-O/Rzeszów;

 

8.Podkomisja ds. pracy psów myśliwskich:

Przewodnicząca: Beata Kujawska-sędzia pracy-O/Legnica;

za-ca przewodniczącego: Krzysztof Bartkowiak- O/Leszno;

sekretarz- Martyna Binek-Kasperkowiak – O/Kalisz.

 

9.Podkomisja ds pracy wg regulaminów krajowych z posłuszeństwa (PT/PTT):

Przewodniczący:  Tadeusz Roszkiewicz – sędzia pracy- O/Poznań.

Pkt. 4.

Komunikat w sprawie kwalifikacji do Mistrzostw Świata OBEDIENCE 2018r:

 • – GKSP ustaliło ,że Mistrzostwa Polski Obedience –w dn. 22/23/09/2017-

w Grębiszewie k.Warszawy - będą pierwszym zawodami kwalifikacyjnymi do MŚ OBEDIENCE 2018r.;

 • – poza tym sezon zawodów kwalifikacyjnych ustala się na okres od 01.12.2017 do 31.03.2018r.;
 • – prosimy organizatorów o zgłaszanie zawodów w randze zawodów kwalifikacyjnych do MŚ 2018 – w terminie do 30.10.2017r. - z pełną dokumentacją w wersji papierowej do GKSP;
 • – zawody zgłaszane po tym terminie nie będą zaliczane do zawodów kwalifikacyjnych do MŚ Obedience ;
 • – pozostałe zasady kwalifikacji do MŚ Obedience- pozostają bez

 

Pkt. 5.

GKSP zachęca do korzystania z możliwości przesyłania informacji o planowanej

organizacji imprez kynologicznych (zawody , egzaminy) – przez formularz zgłoszeniowy on-line ,na stronie www.zkwp-szkolenia.pl – zakładka Zgłoszenie Imprezy Kalendarz .

GKSP przypomina organizatorom egzaminów i zawodów,że ostateczne zatwierdzenie imprezy nastąpi po otrzymaniu przez GKSP – zgłoszenia  w wersji papierowej- w terminie regulaminowym  min.30 dni przed planowana data wydarzenia.

Pkt.6.

GKSP informuje o planowanym na 12 listopada 2017r. zebraniu Przewodniczących Oddziałowych Komisji Szkolenia Psów – w Warszawie. Szczegóły podamy w odrębnym komunikacie.

Początek strony